EGZAMINY HSK

Logo

Kursy językowe w Confucius Classroom w Kolegium Jagiellońskim przygotowują do egzaminów HSK.
Egzaminy HSK to zestandaryzowane testy sprawdzające poziom znajomości języka chińskiego przez obcokrajowców. Poziomy egzaminu skorelowane zostały poziomami biegłości językowej Rady Europy:
 
Poziom HSK Poziom CEF Ilość słownictwa
HSK poziom 1 A1 150
HSK poziom 2 A2 300
HSK poziom 3 B1 600
HSK poziom 4 B2 1200
HSK poziom 5 C1 2500
HSK poziom 6 C2 ponad 5000

HSK poziom 1 – zdający rozumie i używa bardzo prostych chińskich słów i zwrotów, ma podstawowe umiejętności komunikacyjne oraz ma zdolność do podjęcia dalszej nauki języka.
HSK poziom 2 – zdający ma znaczny zasób podstawowego chińskiego słownictwa, komunikuje się przy prostych i codziennych czynnościach wymagających bezpośredniej wymiany informacji.
HSK poziom 3 – zdający komunikuje się po chińsku na poziomie podstawowym w swoim życiu prywatnym, akademickim i zawodowym, jak również podczas podróży do Chin.
HSK poziom 4 – zdający konwersuje po chińsku w szerokim zakresie tematów i komunikuje się płynnie w rozmowach z rdzennymi Chińczykami.
HSK poziom 5 – zdający czyta chińskie gazety i magazyny, ogląda chińskie filmy i przedstawienia, potrafi wygłosić przemówienie w języku chińskim.
HSK poziom 6 – zdający bez problemu rozumie pisemne i mówione informacje po chińsku, potrafi skutecznie wypowiedzieć się po chońsku zarówno w mowie, jak i na piśmie.
 
Oficjalna strona: http://www.chinesetest.cn

Strony pomocnicze:
http://www.popupchinese.com/hsk/test
 
Lista znaków obowiązujących na poszczególnych poziomach HSK - przy podziale na klucze http://hskhsk.pythonanywhere.com/radicals?hsk=16
 
Lista zagadnień gramatycznych obowiązujących na poszczególnych poziomach HSK http://www.hskhsk.com/2/post/2013/06/chinese-grammar-points-by-level.html?fb_action_ids=193842120817706