Konferencja Studencka „Współczesne problemy ekologiczne świata”

2017-02-10

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Studenckiej
pt. „Współczesne problemy ekologiczne świata”, która odbędzie się w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej w Toruniu, dn. 8 kwietnia 2017 roku, o godz. 10:00.

Celem Konferencji jest prezentacja wyników badań studentów Uczelni, w których dokonano analizy istotnych zagadnień prawnych, administracyjnych, politycznych, ekonomicznych, społecznych i edukacyjnych dotyczących ekologii w Polsce i na świecie oraz szerzenie wiedzy na temat postaw proekologicznych i ekologicznych zagrożeń.

Konferencję Patronatem Honorowym objęła Jej Magnificencja Rektor KJ-TSW dr Joanna Górska – Szymczak. 
Zaproszenie na konferencję kierujemy do studentów KJ-TSW, wszystkich kierunków, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych, którzy pragną zaprezentować wyniki swoich badań oraz poszerzyć wiedzę poprzez to forum.  Podczas konferencji odbędą się obrady plenarne oraz panele dyskusyjne.
Udział w Konferencji jest bezpłatny i może mieć formę uczestnictwa czynnego lub biernego.

KOMITET NAUKOWY
prof. Grzegorz Górski – przewodniczący
dr Joanna Górska-Szymczak
prof. Wojciech Gulin
dr Wojciech Sławiński
dr Krzysztof Garczewski
dr Wojciech Skotnicki
dr Anna Garczewska

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Anna Garczewska – kierownik 
mgr Ireneusz Margol  – sekretarz
dr Krzysztof Garczewski
mgr Anna Fik
Łukasz Zgoliński
Monika Ciechanowska
Agnieszka Fabich
Magdalena Bordewicz
Krzysztof Mordaka
Ewa Malissa


ZGŁOSZENIA
Formularz należy przesłać do dnia 10 marca 2017 r. na adres: konferencje@kj.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN

Regulamin