Kolegium Jagiellońskie

Więcej informacji znajdziesz:
tel. +48 605 203 333
e – mail: kontakt@instytutkonfucjusza.edu.pl
ul. Prosta 4/ ul. Jęczmienna 23
I piętro, pokój B14