ładowanie

0%


Z każdym niemal tygodniem obserwujemy zjawisko wkraczania nowoczesnych technologii w kolejne obszary życia, Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się przestrzeni, jest technologia tzw. sztucznej inteligencji. Związane jest to z procesem powstawania coraz bardziej inteligentnych maszyn i urządzeń. Stawia nas to przed nowymi wyzwaniami, związanymi optymalizacją procesów uczenia tych urządzeń efektywnego rozwiązywania problemów.

Nasi studenci będą przygotowani podczas studiów na tej specjalności, do podejmowania zadań związanych z organizacją procesów tworzenia rozwiązań w zakresie machine learning. Pozyskają oni interdyscyplinarne umiejętności niezbędne do podejmowania wyzwań w tym obszarze.

Nasza nowa specjalność, uwzględniająca właśnie konieczność praktycznego, interdyscyplinarnego przygotowania do pracy w tym obszarze, da naszym absolwentom znakomite perspektywy osiągnięcia bardzo pożądanych i bardzo dobrze opłacanych kwalifikacji na całym świecie. Do tego, w obliczu gwałtownie rozwijających się technik pracy na odległość, nie musi się to wiązać z trwałą migracją i zmianą miejsca egzystencji.

Po ukończeniu każdej formy oferowanych niżej studiów, istnieje możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) po zdaniu egzaminu w Certyfikowanym Laboratorium ECDL w Kolegium Jagiellońskim.

 

 

Artificial Intelligence and Machine Learning w instytucjach publicznych i w biznesie – specjalność na studiach I stopnia

Na studiach pierwszego stopnia (administracja) specjalność obejmuje minimum 12 przedmiotów (minimum 300 godzin zajęć praktycznych) :

 1. Programowanie obiektowe
 2. Programowanie strukturalne
 3. Sztuczna inteligencja
 4. Algorytmy
 5. Systemy baz danych
 6. Projektowanie baz danych
 7. Teleinformatyka
 8. Wybrane języki programowania wysokiego poziomu
 9. Projektowanie zabezpieczeń sieciowych i systemowych
 10. Projektowanie stron www
 11. Chmury obliczeniowe
 12. Pakiety biurowe

 

Artificial Intelligence and Machine Learning publicznych i w biznesie – specjalność na studiach II stopnia

Na studiach drugiego stopnia (administracyjno-ekonomicznych) specjalność obejmuje minimum 6 przedmiotów (minimum 150 godzin zajęć praktycznych):

 1. Programowanie obiektowe i strukturalne
 2. Algorytmy i sztuczna inteligencja
 3. Systemy i projektowanie baz danych
 4. Projektowanie zabezpieczeń sieciowych i systemowych
 5. Projektowanie stron www
 6. Chmury obliczeniowe

 

Artificial Intelligence and Machine Learning w instytucjach publicznych i w biznesie – studia podyplomowe

Na rocznych studiach podyplomowych oferujemy 14 przedmiotów (minimum 300 godzin zajęć)

 1. Programowanie obiektowe (30 h)
 2. Programowanie strukturalne (30 h)
 3. Sztuczna inteligencja (30 h)
 4. Algorytmy (30 h)
 5. Systemy baz danych (20 h)
 6. Projektowanie baz danych (20 h)
 7. Teleinformatyka (20 h)
 8. Wybrane języki programowania wysokiego poziomu (30 h)
 9. Projektowanie software (30 h)
 10. Projektowanie zabezpieczeń systemowych (30 h)
 11. Projektowanie zabezpieczeń sieciowych (30 h)
 12. Projektowanie stron www (30 h)
 13. Chmury obliczeniowe (30 h)
 14. Pakiety biurowe (20 h)