ładowanie

0%


Pedagogika
w Kolegium Jagiellońskim

Studia na kierunku Pedagogika prowadzone są w Kolegium Jagiellońskim na I-szym i II-gim stopniu od 2011 roku. Już blisko 1000 naszych absolwentów aktywnie współtworzy oblicze placówek edukacyjnych i wychowawczych w naszym regionie. Cieszy nas fakt, iż obiektywne dane służb pracy potwierdzają, że wszyscy absolwenci studiów pedagogicznych w Kolegium Jagiellońskim znajdują zatrudnienie. Jednocześnie materiały Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwierdzają, że nasi absolwenci pedagogiki zarabiają o wiele więcej niż absolwenci tego kierunku innych uczelni w regionie.

Szczególną cechą prowadzonych u nas studiów pedagogicznych, jest ich silne nasycenie zajęciami praktycznymi, dzięki czemu nasi absolwenci po zakończeniu studiów są znakomicie przygotowani do stawienia od razu czoła wyzwaniom wychowawczym.
Dodatkowo, programy studiów obejmują dużą ilość przedmiotów kształtujących wiedzę odnoszącą się do szeroko pojętego obszaru psychopedagogiki. Dzięki temu nasi absolwenci mają znakomite umiejętności i kompetencje do pracy w placówkach edukacyjno – wychowawczych, gdzie z roku na rok rosną potrzeby związane z pojawiającymi się sytuacjami trudnymi, będącymi konsekwencją przemian cywilizacyjnych.

Należy wspomnieć również, że przez ostatnie dwa lata nasza Uczelnia we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizowała program studiów podyplomowych dla nauczycieli. Jest to część działań w ramach programu BEZPIECZNA +, a celem tych studiów jest doskonalenie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych i kryzysowych przez nauczycieli. W sumie studia ukończyło ponad 800 nauczycieli z terenów województw kujawsko – pomorskiego, pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego. Program tych studiów i ich efekty uzyskują znakomite oceny naszych absolwentów.

Kolegium Jagiellońskie stało się również znaczącym ośrodkiem refleksji naukowej w różnych obszarach pedagogiki. Dowodem tego są organizowane przez nas konferencje naukowe oraz wydawnictwa naukowe, mające najwyższe oceny i uznanie międzynarodowe.

BEZPŁATNE STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Kolegium Jagiellońskie proponuje w roku akademickim 2019/2020 studia na specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna bezpłatnie

Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju możemy w tym systemie przyjąć 35 osób na studia pierwszego stopnia oraz 35 osób na studia drugiego stopnia. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Studia te odbywać się będą w systemie stacjonarnym, zaś studenci uzyskają dyplom, którego wartość będzie szczególna. Będą oni bowiem pionierami nowego modelu kształcenia, który będzie w następnych latach preferowany w polskich uczelniach.

Co szczególnie ważne, już obecnie raporty służb pracy wskazują na rosnący deficyt nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Oznacza to, iż absolwenci tych studiów mają wspaniałe perspektywy.

Dodać także trzeba, iż Kolegium Jagiellońskie podjęło ścisłą współpracę z Uniwersytetem w Trnawie na Słowacji. Uczelnia ta była również pionierem nowego modelu kształcenia w szkołach na Słowacji i jest stałym współpracownikiem słowackiego ministerstwa edukacji.

BEZPŁATNE STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Z MODUŁEM TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W PRACY DYDAKTYCZNEJ

Kolegium Jagiellońskie proponuje w roku akademickim 2019/2020 również bezpłatne studia na kierunku pedagogika z dodatkowym modułem – technologie informacyjno – komunikacyjne w pracy dydaktycznej.

Studenci dzięki temu komponentowi, zostaną przygotowani do intensywnego wykorzystania innowacyjnych metod pracy z uczniem, w szczególności angażujących narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Naszym celem jest, aby Absolwenci nabyli umiejętność szerokiego zastosowania nowych technologii w procesie dydaktycznym. Ma to umożliwić im nie tylko osiąganie założonych celów edukacyjnych, ale także rozwijanie kompetencje informacyjne uczniów niezbędne do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W efekcie tych studiów nasi Absolwenci będą w wysokim stopniu:

 • Posługiwać się nowoczesnymi metodami komunikacji,
 • Obsługiwać efektywnie urządzenia cyfrowe (np. tablica interaktywna, projektor multimedialny, tablet) w procesie edukacyjnym,
 • Wyszukiwać, gromadzić i wykorzystywać materiały cyfrowe i aplikacje dydaktyczne,
 • Posługiwać się nowymi metodami kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
 • Bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni i posiadać zdolność do monitorowania aktywności w tym obszarze swoich uczniów,
 • Znać podstawy obsługi i funkcjonowania szkolnej sieci komputerowej.

Studenci odbędą w powyższym zakresie odpowiednie szkolenia, dzięki którym uzyskają stosowne certyfikaty akceptowane na terenie całej Unii Europejskiej (ECDL). Kolegium Jagiellońskie posiada status certyfikowanego Laboratorium Edukacyjnego ECDL, w którym można przeprowadzać egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Warunkiem skorzystania ze studiów bezpłatnych w ramach tej oferty, jest uzyskanie przez studenta powyższego certyfikatu.

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNKI PEDAGOGICZNE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – jednolite studia magisterskie

Studia stacjonarne – zapisy na I rok i na II rok studiów

 • bezpłatne dla pierwszych 35 osób
 • dla kolejnych kandydatów – czesne na I roku 150 zł/m-c

 

Studia niestacjonarne

 • czesne na I roku 180 zł/m-c

PEDAGOGIKA – studia I stopnia – pozostałe specjalności z modułem technologie informacyjno – komunikacyjne w pracy dydaktycznej

Studia stacjonarne

 • bezpłatne dla pierwszych 35 osób
 • opłata wpisowa 500 zł

 

Studia niestacjonarne

 • bezpłatne dla pierwszych 35 osób
 • opłata wpisowa 500 zł

PEDAGOGIKA – studia II stopnia

Studia stacjonarne – specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 • bezpłatne dla pierwszych 35 osób
 • dla kolejnych kandydatów – czesne na I roku 350 zł/m-c

 

Studia niestacjonarne – pozostałe specjalności

 • czesne na I roku 420 zł/m-c