BEZPŁATNE STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA MBA

STUDIA LICENCJACKI

NAUKA J.CHIŃSKIEGO

STUDIA PODYPLOMOWE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Bezpłatne studia pedagogiczne

Kolegium Jagiellońskie proponuje w roku akademickim 2021/2022 bezpłatne stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nabór na III i V rok).

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację nowoczesnego modelu kształcenia nauczycieli możemy w tym systemie przyjąć na studia łącznie ponad 100 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Na studia rekrutujemy zarówno świeżo upieczonych maturzystów i osoby, które dotychczas nie podejmowały studiów wyższych, jak również studentów i absolwentów innych kierunków.

Syntetyczny opis kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

WAŻNE: każdy kandydat na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, będący dotychczas studentem lub absolwentem innego kierunku, może ubiegać się o wpisanie na wyższy niż pierwszy semestr studiów, po indywidualnej weryfikacji przez Uczelnię efektów kształcenia osiągniętych podczas wcześniejszych studiów. Jeżeli np.:
  • ukończyłaś/-łeś studia licencjackie na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na siódmym bądź ósmym semestrze studiów jednolitych magisterskich (po weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia),

 

  • ukończyłaś/-łeś I lub II rok studiólicencjackich na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,

 

  • ukończyłaś/-łeś studia licencjackie na kierunku pedagogika z inną specjalnością niż edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,
  • ukończyłaś/-łeś I, II lub III rok studiólicencjackich na kierunku pedagogika z inną specjalnością niż edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,

 

  • ukończyłaś/-łeś studia licencjackie na innym kierunku niż pedagogika, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,

 

  • ukończyłaś/-łeś I lub II rok studiów licencjackich na innym kierunku niż pedagogika, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich.

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Powyższa propozycja jest zgodna z zmianami w kształceniu nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej wynikającymi z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. (tzw. Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla nauki).

Zajęcia na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich zorganizowane będą w sposób umożliwiający godzenie ich z pracą zawodową studentów.

Przy realizacji studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Kolegium Jagiellońskie współpracuje z Uniwersytetem w Trnavie na Słowacji. Uczelnia ta była pionierem nowego modelu kształcenia nauczycieli na Słowacji i jest stałym współpracownikiem słowackiego ministerstwa edukacji.

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne – zapisy na III i V rok studiów:

 

  • studia bezpłatne dla pierwszych 35 osób w ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • dla kolejnych kandydatów – czesne 150 zł/m-c
Skip to content