ładowanie

0%


Praktycznie wszystkie instytucje publiczne i przedsiębiorstwa bez względu na ich wielkość, w coraz większym stopniu funkcjonują w oparciu o rozbudowane systemy teleinformatyczne. Umiejętne i efektywne zarządzanie tymi systemami staje się warunkiem ich efektywnej obecności w zmieniającym się świecie.

Jednakże praktycznie wszystkie, nawet najbardziej zaawansowane technologicznie jednostki, identyfikują jako podstawowe problemy, właśnie brak fachowców posiadających interdyscyplinarne przygotowanie, przygotowanych do wielowymiarowego spoglądania na funkcjonowanie takich systemów. Takie właśnie interdyscyplinarne kwalifikacje oferujemy naszym studentom.

Nasza nowa specjalność, uwzględniająca właśnie konieczność praktycznego, interdyscyplinarnego przygotowania do pracy w tym obszarze, da naszym absolwentom znakomite perspektywy osiągnięcia bardzo pożądanych i bardzo dobrze opłacanych kwalifikacji na całym świecie. Do tego, w obliczu gwałtownie rozwijających się technik pracy na odległość, nie musi się to wiązać z trwałą migracją i zmianą miejsca egzystencji.

Po ukończeniu każdej formy oferowanych niżej studiów, istnieje możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) po zdaniu egzaminu w Certyfikowanym Laboratorium ECDL w Kolegium Jagiellońskim.

 

Computer System Management w instytucjach publicznych i w biznesie – specjalność na studiach I stopnia

Na studiach pierwszego stopnia (administracja) specjalność obejmuje minimum 12 przedmiotów (minimum 300 godzin zajęć praktycznych) :

 1. Projektowanie baz danych
 2. Systemy baz danych
 3. Hurtownie danych
 4. Projektowanie stron www
 5. Architektura informacji
 6. Digitalizacja danych
 7. Chmury obliczeniowe
 8. Systemy dla biznesu
 9. Zarządzenie informacją
 10. Hardware dla biznesu
 11. Software dla biznesu
 12. Pakiety biurowe

 

Computer System Management w instytucjach publicznych i w biznesie – specjalność na studiach II stopnia

Na studiach drugiego stopnia (administracyjno – ekonomicznych) specjalność obejmuje minimum 6 przedmiotów (minimum 150 godzin zajęć praktycznych):

 1. Systemy i projektowanie baz danych
 2. Hurtownie danych
 3. Projektowanie stron www
 4. Architektura i zarządzenie informacją
 5. Dygitalizacja danych
 6. Chmury obliczeniowe

 

Computer System Management w instytucjach publicznych i w biznesie – studia podyplomowe

Na rocznych studiach podyplomowych oferujemy 14 przedmiotów (minimum 300 godzin zajęć)

 1. Projektowanie baz danych (30 h)
 2. Systemy baz danych (20 h)
 3. Hurtownie danych (20 h)
 4. Projektowanie stron www (30 h)
 5. Architektura informacji (20 h)
 6. Digitalizacja danych (20 h)
 7. Chmury obliczeniowe (30 h)
 8. Systemy dla biznesu (30 h)
 9. Zarządzenie informacją (20 h)
 10. Hardware dla biznesu (20 h)
 11. Software dla biznesu (20 h)
 12. Inteligentne systemy informatyczne (20 h)
 13. Inteligentne systemy informatyczne (20 h)
 14. Pakiety biurowe (20 h)