JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MBA

STUDIA MAGISTERSKIE

NAUKA J.CHIŃSKIEGO

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

WAŻNE: każdy kandydat na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, będący dotychczas studentem lub absolwentem innego kierunku, może ubiegać się o wpisanie na wyższy niż pierwszy semestr studiów, po indywidualnej weryfikacji przez Uczelnię efektów kształcenia osiągniętych podczas wcześniejszych studiów.

Jeżeli np.:

 • ukończyłaś/-łeś studia licencjackie na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na siódmym bądź ósmym semestrze studiów jednolitych magisterskich (po weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia),

 

 • ukończyłaś/-łeś I lub II rok studiólicencjackich na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,

 

 • ukończyłaś/-łeś studia licencjackie na kierunku pedagogika z inną specjalnością niż edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,
 • ukończyłaś/-łeś I, II lub III rok studiólicencjackich na kierunku pedagogika z inną specjalnością niż edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,

 

 • ukończyłaś/-łeś studia licencjackie na innym kierunku niż pedagogika, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich,

 

 • ukończyłaś/-łeś I lub II rok studiów licencjackich na innym kierunku niż pedagogika, będziesz mogła/mógł podjąć naukę na wynikającym z uzyskanych efektów kształcenia semestrze studiów jednolitych magisterskich.

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Powyższa propozycja jest zgodna z zmianami w kształceniu nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej wynikającymi z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. (tzw. Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla nauki).

Zajęcia na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich zorganizowane będą w sposób umożliwiający godzenie ich z pracą zawodową studentów.

Przy realizacji studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Kolegium Jagiellońskie współpracuje z Uniwersytetem w Trnavie na Słowacji. Uczelnia ta była pionierem nowego modelu kształcenia nauczycieli na Słowacji i jest stałym współpracownikiem słowackiego ministerstwa edukacji.

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty rekrutacja

 • świadectwo dojrzałości – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • kwestionariusz_osobowy
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
 • dowód osobisty – do okazania

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW

KROK 3: odebranie informacji o wpisie na listę studentów

Biuro rekrutacji

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
ul. Prosta 4 (wejście od ul. Jęczmiennej 23), Toruń
I piętro, pokój B8

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

tel. 695 000 014
e-mail: rekrutacja@akademiajagiellonska.pl

  KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

  Cennik

  Termin płatności:*

  X

  XI

  XII

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  I rok
  6 600 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  550 zł

  II rok
  4 800 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  III rok
  4 800 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  IV rok
  4 800 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  400 zł

  V rok
  4 800 zł

  600 zł

  600 zł

  600 zł

  600 zł

  600 zł

  600 zł

  600 zł

  600 zł

  * płatne do 20. dnia miesiąca

  Skip to content