KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

KJ-TSW UCZELNIĄ DOSTĘPNĄ

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

KJ-TSW Uczelnią dostępną

Realizując program „Kolegium Jagiellońskie Uczelnią Dostępną” zakończyliśmy cykl warsztatów w organizacji pozarządowej w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych”. Pragnę podziękować Państwu za aktywne uczestnictwo i wspieranie działań, których celem jest zwiększanie możliwości podejmowania nauki w naszej Uczelni przez osoby z niepełnosprawnościami.

Skip to content