WYDARZENIA

Konferencja Naukowa z cyklu Bezpieczeństwo Lokalne – Problemy Teorii i Praktyki

9 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 zapraszamy na Konferencję pod hasłem: „Społeczno-ekonomiczne i zdrowotne skutki pandemii Covid-19.”

Cel konferencji

    Konferencja  ma   na celu przybliżenie tematyki ochrony zdrowia w kontekście istniejących i przewidywanych uwarunkowań epidemiologicznych, środowiskowych,  oraz społeczno-gospodarczych. Istotne jest odniesienie się do wpływu jaki wywiera  dynamicznie zmieniające się otoczenia na  styl życia a tym samym warunki zdrowotne, jak też możliwości organizacji i funkcjonowania systemu społeczno-ekonomicznego i organizacji procesów rozwojowych na poziomie lokalnym.

Kolejna sprawa to uświadomienie istniejących i potencjalnych zagrożeń wpływających na poziom jakości życia a tym samym mających wpływ na stan zdrowotny poszczególnych grup i środowisk społecznych. Istotne będzie tutaj przedstawienie problematyki ochrony zdrowia oraz dbałości o stan zdrowotności społeczności lokalnej jako ważnego  aspektu szeroko pojmowane bezpieczeństwa w jego wymiarze lokalnym i regionalnym. Należy też podkreślić możliwość wymiany poglądów, doświadczeń a także promocji dobrych praktyk wśród uczestników wydarzenia.  W ten sposób możliwe będzie poszerzanie zakresu wiedzy uczestników przedsięwzięcia, wzbogacanie ich doświadczeń a także promowanie postaw i zachowań związanych z szeroko pojmowaną  świadomością problematyki zdrowotnej jako ważnego elementu bezpiecznej przestrzeni publicznej.

Tematyka konferencji

 • System ochrony zdrowia w sytuacji pandemii
 • Analiza sytuacji epidemiologicznej w związku z pandemią Covid-19
 • Problemy zdrowia publicznego w warunkach epidemii oraz w dalszej perspektywie
 • Zachowania prozdrowotne w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią
 • Wpływ epidemii COVID-19 na stan psychiczny poszczególnych grup społecznych
 • Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii COVID-19
 • Społeczno-kulturowe konsekwencje pandemii COVUD-19
 •  Kierunki działań w zakresie zdrowotnych oraz psychospołecznych aspektów życia w   warunkach zmian wywołanych pandemią
 • Wpływ pandemii Covid – 19 na funkcjonowanie rodziny
 • Edukacja zdrowotna społeczeństwa a pokonywanie następstw pandemii
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową  na poziomie lokalnym
 • Służby mundurowe w procesie przeciwdziałania skutkom pandemii
 • Ekonomiczno-gospodarcze  skutki pandemii Covid – 19
 • Wpływ pandemii  tendencje rozwojowe społeczeństwa

Informacje organizacyjne:

Konferencja jest bezpłatna

Termin: 9.06.2022 r. godzina 11:00

W ramach Konferencji przewidziana jest sesja plenarna oraz panele dyskusyjne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do dnia 31 maja 2022 na adres:

 Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 05 czerwca 2022r. Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów konferencyjnych w formie rozdziału w recenzowanej monografii. Tekst rozdziału do 21 stron wraz ze słowami kluczowymi oraz streszczeniem w języku polskim i angielskim oraz afiliacją Autora należy złożyć do dnia 31 lipca 2022 r. na adres: d.matlosz@kj.edu.pl (plik w formacie MSWord, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; przypisy na dole strony, bibliografia na końcu tekstu). Szczegółowe wymogi edytorskie zostaną przedstawione w kolejnym komunikacie.

Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do:

Sandra Borys-Wysocka (Tel. 56 6218241) s.wysocka@kujawsko-pomorskie.pl  oraz

Dominika Matłosz d.matlosz@kj.edu.pl

Karta zgłoszenia na konferencję

Zgłoszenie na konferencję Pobierz

Więcej informacji: https://kj.edu.pl/konferencja-naukowa-skutki-covid/

Skip to content