ładowanie

0%


LAST MINUTE!

Wprawdzie rok akademicki już trwa, ciągle istnieje możliwość rozpoczęcia studiów w Kolegium Jagiellońskim.
Zamiast czekać z decyzją o studiach do przyszłego roku, lepiej zacząć je już dzisiaj.
Mimo upływu kilku tygodni początku zajęć, można jeszcze bez trudu uzupełnić zaległości i kontynuować naukę.

ZATEM NIE TRAĆ ROKU!

Podejmij już dziś decyzję i rozpocznij studia w najlepszej niepublicznej Uczelni w Polsce Północnej.
Warto pójść drogą, którą przebyło już blisko 4000 naszych Absolwentów i którzy od lat TWORZĄ NOWE PERSPEKTYWY dla naszego regionu.
Zapraszamy się do zapoznania z naszą aktualną ofertą na pedagogice, pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej i administracji.
Biuro Rekrutacji:
tel. 695 000 014

BEZPŁATNE STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNE!

Przypominamy, że w Kolegium Jagiellońskim prowadzone są od obecnego roku akademickiego studia no nowym kierunku:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA.

Są to studia jednolite pięcioletnie, połączone z uzyskaniem uprawnień do pracy w charakterze nauczyciela. Studia te prowadzimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Studia stacjonarne są BEZPŁATNE, a system organizacji zajęć w trakcie roku akademickiego pozwala na ich łączenie z pracą zawodową.  Zapoznaj się z ofertą PPiW.
Studia niestacjonarne są ODPŁATNE (zapoznaj się z ofertą) i zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej że ZAWÓD NAUCZYCIELA, STAJE SIĘ ZAWODEM PRZYSZŁOŚCI W POLSCE. Wobec rosnącego deficytu nauczycieli z jednej strony, z drugiej zaś w sytuacji systematycznie rosnących zarobków nauczycieli, otwierają się NOWE PERSPEKTYWY przed absolwentami tego kierunku studiów.

Biuro Rekrutacji:
tel. 695 000 014