KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

MATERIAŁY 2019/2020

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Administracja

Studia licencjackie

I rok

II rok

III rok

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Administracyjno-ekonomiczny

Studia magisterskie

I rok

II rok

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Pedagogika

Studia licencjackie

I rok

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 2

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 3

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 4

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 5

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 6

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 7

przez dr Anna Więcławska

Prezentacja podstawy psychologii klinicznej

przez mgr Wioleta Kubiak

Elementy diagnozy pedagogicznej cz. 1.1

przez dr Anna Więcławska

Elementy diagnozy pedagogicznej cz. 1.1a

przez dr Anna Więcławska

Elementy diagnozy pedagogicznej cz. 1.2

przez dr Anna Więcławska

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Pedagogika

Studia magisterskie

I rok

II rok

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie – niestacjonarne

I rok

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 2

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 3

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 4

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 5

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 6

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 7

przez dr Anna Więcławska

Jednolite studia magisterskie – stacjonarne

I rok

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 2

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 3

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 4

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 5

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 6

przez dr Anna Więcławska

Podstawy diagnozy pedagogicznej i diagnoza funkcjonalna cz. 7

przez dr Anna Więcławska

Krotki kurs własności intelektualnej

przez dr Marta Lang

Skip to content