KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

ETYKA BIZNESU

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Etyka biznesu

Wykładowca

  • ks. dr Adam Machowski

Warunki zaliczenia

  • Temat pracy:
    Opracować zagadnienie związane z etyką w biznesie na 4-5 stron w oparciu o 2-3 źródła
    (książka, artykuł, gazeta, audycja); Prace składać do końca lutego 2021 na adres mailowy.
Skip to content