ładowanie

0%


MEDIACJE I NEGOCJACJE

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Mediacje na świecie są bardzo popularną alternatywną metodą rozwiązywania sporów prawnych. Szacuje się, że w USA tylko 25 % wszystkich spraw trafia na wokandę. Reszta trafia przed oblicza mediatorów. Powodów takiego stanu rzeczy jest bardzo wiele: szybkość postępowania, ekonomia – to tylko nieliczne, które przesądzają o sukcesie mediacji w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. W Polsce mediacje dopiero raczkują, stąd śmiało można powiedzieć, że jest to zawód najbliższej przyszłości. Dobrze wykształceni i przygotowani mediatorzy mogą przejąć zdecydowaną większość spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa własności intelektualnej, prawa prasowego, prawa pracy, a także sprawy karne. Przyszłością są także mediacje wewnętrzne. Dziś każda większa korporacja zatrudnia osobę, która w obliczu konfliktu, potrafi nim zarządzać i doprowadzić do ugodowego jego zażegnania.

Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale negocjujemy prawie każdego dnia – w sklepie, w domu, szkole, w pracy i wszystko – wysokość wynagrodzenia, godzinę powrotu do domu, cenę samochodu, który chcemy kupić, warunki umowy i wiele innych. Celem negocjacji jest bowiem zaspokojenie naszych interesów. Nie jest to proste. By osiągać sukcesy negocjacyjne, trzeba wiedzieć, jak przygotować się do procesu negocjacyjnego i jak go poprowadzić. Wiele firm gotowych jest zapłacić każdą sumę za wykwalifikowanego negocjatora, który w imieniu zarządu poprowadzi negocjacje warte miliony. To umiejętność, która pożądana jest na całym świecie i wykorzystywana jest powszechnie w biznesie, polityce, dyplomacji, działaniach operacyjnych policji, czy innych służb. To zawód, który zawsze był, jest i będzie ceniony. To umiejętności negocjacyjne lub ich brak często przesądzały o losach świata, firm czy partii politycznych.

Celem studiów jest

 • zdobycie wiedzy z zakresu podstaw prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy, własności intelektualnej, prasowego oraz umiejętności spisywania ugód mediacyjnych w oparciu o zdobytą wiedzę;
 • poznanie metod pracy mediatorów, technik wspierania stron w wypracowywaniu porozumienia, współpracy z sądami, pełnomocnikami stron oraz samymi stronami postępowania mediacyjnego;
 • zdobycie umiejętności tworzenia i prowadzenia dokumentacji mediacyjnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO;
 • poznanie metod pracy negocjatorów, konkretnych technik negocjacyjnych oraz sposobów obrony przed nimi;
 • zdobycie umiejętności prowadzenia negocjacji międzynarodowych i międzykulturowych;
 • nabycie kwalifikacji określonych przepisami prawa do prowadzenia mediacji z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, prawa pracy, własności intelektualnej, prasowego oraz rodzinnego i opiekuńczego.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek Mediacje i Negocjacje skierowany jest do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich i technicznych; do ludzi, ciekawych świata, którzy interesują się szeroko pojętym prawem, konfliktami i sposobami ich rozwiązywania. Słuchaczami kierunku mogą być zatem prawnicy, radcy prawni, psycholodzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele, a także specjaliści komunikacji społecznej, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy policji, pomocy społecznej, placówek resocjalizacyjnych, kuratorzy sądowi, menadżerowie, pracownicy HR oraz osoby, które chcą uzupełnić swoją wiedzę lub uzyskać dodatkowe kompetencje zawodowe.

Absolwenci kierunku uzyskają kompetencje w zakresie rozpoznawania konfliktów, ich rozwiązywania oraz prowadzenia negocjacji i mediacji. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, gospodarczego, własności intelektualnej, prawa prasowego, prawa pracy, administracyjnego, a także mediacji wewnętrznych w zakładach pracy.

Umiejętności nabyte w trakcie studiów będą mogli wykorzystać jako profesjonalni mediatorzy prowadzący własną kancelarię mediacyjną, a także w swoim zakładzie pracy (szkole, uczelni, policji, ośrodku pomocy rodzinie, zakładzie poprawczym i karnym, korporacji itp.), gdzie rośnie potrzeba mediatorów wewnętrznych.

Absolwenci tego kierunku będą posiadali także niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia negocjacji biznesowych, nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Dzięki technikom perswazyjnym znajda się w wąskim gronie ludzi, którzy potrafią osiągać cele, do których dążą.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

Studia podyplomowe

Czas trwania – dwa semestry

Liczba godzin – 270 godzin

Forma zaliczenia studiów – egzamin praktyczny

Przedmioty:

 • Wstęp do mediacji
 • Podstawy prawa dla mediatorów
 • Monolog mediatora
 • Kodeks etyczny mediatora
 • Mediacje w praktyce
 • Mediacje w prawie polskim i międzynarodowym
 • Dokumentacja mediacyjna i RODO
 • Psychologia konfliktu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy udanych negocjacji
 • Negocjacje międzynarodowe i międzykulturowe
 • Protokół dyplomatyczny

Wykładowcy

Tomasz J. Cieślak, absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu (studia I stopnia), Uniwersytetu Warszawskiego (studia II stopnia) i Collegium Da Vinci w Poznaniu (studia podyplomowe). Były dziennikarz i rzecznik prasowy Mistrzyń Polski w Piłce Nożnej KKPK „Medyk” POLOmarket Konin. Obecnie publicysta, specjalista komunikacji społecznej, pracownik samorządowy, negocjator i mediator, wpisany na listę stałych mediatorów prezesów Sądu Okręgowego w Koninie, Sądu Okręgowego w Kaliszu, Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Okręgowego w Toruniu.

Prowadzi kancelarię mediacyjną – Centrum Mediacji i Negocjacji w Koninie działającą na terenie województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Jako mediator specjalizuje się w mediacjach rodzinnych i opiekuńczych, cywilnych, gospodarczych, dotyczących prawa własności intelektualnej, i prawa prasowego. Centrum Mediacji
i Negocjacji w Koninie, jako drugi ośrodek w Polsce (obok Miasta Stołecznego Warszawy) podjął się mediacji administracyjnych prowadzonych w jednostkach samorządów terytorialnych; szkoleniowiec kształcący przyszłych mediatorów oraz młodzież szkolną z zakresu negocjacji i mediacji.

mgr Kinga Śliwińska-Buśkiewicz, absolwentka Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie oraz studium w zakresie stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym, organizowane przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Asesor sądowy od marca 2003 r. orzekający w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, a od 1 listopada 2004 r. orzekający w Sądzie Rejonowym w Koninie w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, w Wydziale Cywilnym i w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 21 marca 2007 r. sędzia tegoż sądu, a od 18 czerwca 2018 r. jego wiceprezes.

Wykładowca, specjalista z zakresu prawa, prawa oświatowego, prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa własności intelektualnej. W 2019 r. sędzia Kinga Śliwińska-Buśkiewicz znalazła się w prestiżowym rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników opublikowanym przez Dziennik Gazety Prawnej. Znalazła się na 38 miejscu,  obok Małgorzaty Gersdorf (I prezes Sądu Najwyższego), Adama Bodnara (Rzecznika Praw Obywatelskich), Julii Przyłębskiej (prezes Trybunału Konstytucyjnego), czy Rosario Silva de Lapuerta (wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej).

mec. Agata Moleska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego i Stargardzkiej Szkoły Wyższej “Stargardinum”. Radca prawny, germanistka tłumacz języka niemieckiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w znanej i cenionej kancelarii radców prawnych w Szczecinie. W ramach Programu Sokrates- Erasmus przez rok studiowała prawo na Uniwersytecie w Bayreuth (Niemcy) oraz odbyła kilkumiesięczną praktykę w kancelarii adwokackiej w Wetzlar (Niemcy). Prowadzi własną kancelarię radcy prawnego z siedzibą w Szczecinie, w ramach której stale współpracuje z innymi kancelariami prawnymi w Polsce i Niemczech. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie własności intelektualnej.  Prezes Zarządu fundacji onkologicznej „Drugie Życie” z siedzibą w Koninie. W ramach projektu pn. „Lekcje prawa w szkołach” prowadzi zajęcia o tematyce prawniczej dla młodzieży licealnej na terenie Szczecina.

mgr Aneta Makowska, absolwentka poznańskich uczelni: Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Collegium Da Vinci. Specjalista psychologii zarządzania, zarządzania stresem, zarządzania wiekiem, komunikacji interpersonalnej, coach, mediator i negocjator. Od 2009 roku wpisana na listę wykładowców interpersonalnych Ministerstwa Finansów. Prowadzi na co dzień szkolenia z zarządzania konfliktem, budowania zespołów, podejmowania decyzji, delegowania zadań, zarządzania stresem, stylu przewodzenia, budowy autorytetu, komunikacji asertywnej, komunikacji interpersonalnej, mediacji, negocjacji, motywowania, zarządzania zmianą, organizacji pracy menadżera, life coaching, coachingu menadżerskiego, itp. Dotychczas prowadziła szkolenia dla tych podmiotów jak Izba Celna w Poznaniu, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, TRECOM Poznań Sp. z o.o. i wiele innych. W swojej pracy wyróżnia się także a także działalnością pro bono.

mgr Roman Karbowy, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach Programu Socrates-Erasmus studiował na Selcuk University w Konyi w Turcji. Politolog, specjalista do spraw kultury korporacyjnej, stosunków międzynarodowych, komunikacji i protokołu dyplomatycznego. Obecnie pełni stanowisko kierownika Wydziału Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe związane głównie z rozwojem projektów Odnawialnych Źródeł Energii. W toku swojej kariery zawsze dbał by relacje z partnerami działań opierały się na podstawie zaufania, aktywnie korzystając z wiedzy dotyczącej protokołu dyplomatycznego. To działanie kontynuuje aktywnie angażując się w inicjatywy mające na celu promowanie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu z całego świata (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Dubaj, Turcja, RPA).