ładowanie

0%


NOWE TECHNOLOGIE - NOWE PERSPEKTYWY

Ostatnie miesiące zmieniły nasze życie niemal we wszystkich wymiarach. Ukazały znaczenie nowych technologii i narzędzi informatycznych zarówno w życiu zbiorowym, jak i jednostkowym. Kolegium Jagiellońskie pragnie odpowiedzieć na nowe potrzeby, oferując nową gamę możliwości studiowania i podnoszenia kwalifikacji.

Kolegium Jagiellońskie jest ośrodkiem posiadającym status certyfikowanego Laboratorium Edukacyjnego ECDL. Jesteśmy w związku z tym instytucją uprawioną do przeprowadzania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Certyfikat ten stanowi bardzo pożądane na dzisiejszym rynku pracy potwierdzenie wysokich kwalifikacji w obszarze IT.  Otwiera to nieograniczone możliwości pracy w sektorze IT nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i na innych kontynentach.

Kolegium Jagiellońskie podejmuje również współpracę z renomowaną uczelnią amerykańską w Kalifornii. Dzięki temu znaczną część zajęć będą prowadzili uczeni i praktycy zaangażowani w najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucjach i firmach na świecie. Również programy naszych studiów, dostosowane będą do standardów najlepszych uczelni amerykańskich (szczegóły wkrótce).

Działania, które podejmujemy szeroko otwierają nowe perspektywy.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING W ADMINISTRACJI I W BIZNESIE

Z każdym niemal tygodniem obserwujemy zjawisko wkraczania nowoczesnych technologii w kolejne obszary życia, Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się przestrzeni, jest technologia tzw. sztucznej inteligencji. Związane jest to z procesem powstawania coraz bardziej inteligentnych maszyn i urządzeń. Stawia nas to przed nowymi wyzwaniami, związanymi optymalizacją procesów uczenia tych urządzeń efektywnego rozwiązywania problemów.

Nasi studenci będą przygotowani podczas studiów na tej specjalności, do podejmowania zadań związanych z organizacją procesów tworzenia rozwiązań w zakresie machine learning. Pozyskają oni interdyscyplinarne umiejętności niezbędne do podejmowania wyzwań w tym obszarze.

Nasza nowa specjalność, uwzględniająca właśnie konieczność praktycznego, interdyscyplinarnego przygotowania do pracy w tym obszarze, da naszym absolwentom znakomite perspektywy osiągnięcia bardzo pożądanych i bardzo dobrze opłacanych kwalifikacji na całym świecie. Do tego, w obliczu gwałtownie rozwijających się technik pracy na odległość, nie musi się to wiązać z trwałą migracją i zmianą miejsca egzystencji.

Po ukończeniu każdej formy oferowanych niżej studiów, istnieje możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) po zdaniu egzaminu w Certyfikowanym Laboratorium ECDL w Kolegium Jagiellońskim.

COMPUTER SYSTEM MANAGEMENT W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH I W BIZNESIE

Praktycznie wszystkie instytucje publiczne i przedsiębiorstwa bez względu na ich wielkość, w coraz większym stopniu funkcjonują w oparciu o rozbudowane systemy teleinformatyczne. Umiejętne i efektywne zarządzanie tymi systemami staje się warunkiem ich efektywnej obecności w zmieniającym się świecie.

Jednakże praktycznie wszystkie, nawet najbardziej zaawansowane technologicznie jednostki, identyfikują jako podstawowe problemy, właśnie brak fachowców posiadających interdyscyplinarne przygotowanie, przygotowanych do wielowymiarowego spoglądania na funkcjonowanie takich systemów. Takie właśnie interdyscyplinarne kwalifikacje oferujemy naszym studentom.

Nasza nowa specjalność, uwzględniająca właśnie konieczność praktycznego, interdyscyplinarnego przygotowania do pracy w tym obszarze, da naszym absolwentom znakomite perspektywy osiągnięcia bardzo pożądanych i bardzo dobrze opłacanych kwalifikacji na całym świecie. Do tego, w obliczu gwałtownie rozwijających się technik pracy na odległość, nie musi się to wiązać z trwałą migracją i zmianą miejsca egzystencji.

Po ukończeniu każdej formy oferowanych niżej studiów, istnieje możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) po zdaniu egzaminu w Certyfikowanym Laboratorium ECDL w Kolegium Jagiellońskim.

COMPUTER SYSTEM SECURITY W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH I W BIZNESIE

Wielkim problemem instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, ale i w praktyce wszystkich innych instytucji, jest bezpieczeństwo wykorzystywanych przez nich sieci teleinformatycznych oraz zgromadzonych w nich zasobów. Konieczność stawiania czoła niepożądanym przeciekom informacji, wykradaniu informacji czy tajemnic instytucji lub przedsiębiorstw, kradzieży własności intelektualnej, atakom paraliżującym sprawne funkcjonowanie sieci wewnętrznych czy zdolności komunikowania się ze światem zewnętrznym - to dziś codzienna rzeczywistość każdej instytucji i firmy.

Uruchamiania specjalność ma przygotowywać naszych absolwentów do tworzenia efektywnych rozwiązań w tym zakresie w miejscach ich przyszłej pracy. Wykorzystując znakomitych specjalistów z dziedziny informatyki, prawa, administracji czy ekonomii, wykształcimy fachowców o szerokich horyzontach i umiejętnościach tworzenia kompleksowych rozwiązań w tym obszarze.

Nasza nowa specjalność, uwzględniająca właśnie konieczność praktycznego, interdyscyplinarnego przygotowania do pracy w tym obszarze, da naszym absolwentom znakomite perspektywy osiągnięcia bardzo pożądanych i bardzo dobrze opłacanych kwalifikacji na całym świecie. Do tego, w obliczu gwałtownie rozwijających się technik pracy na odległość, nie musi się to wiązać z trwałą migracją i zmianą miejsca egzystencji.

Po ukończeniu każdej formy oferowanych niżej studiów, istnieje możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) po zdaniu egzaminu w Certyfikowanym Laboratorium ECDL w Kolegium Jagiellońskim.