KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

PEDAGOGIKA

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku pedagogika publikowane są na stronie www.kj.edu.pl w Extranecie w piątek w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdowy, ok. godz. 16.00.

Przed zjazdem prosimy o sprawdzenie, czy nie nastąpiły nieoczekiwane zmiany.

Przypominamy, że miejsca parkingowe (tzw. “koperty”) przed budynkiem uczelni przeznaczone są tylko i wyłącznie dla studentów niepełnosprawnych. Studenci są zobowiązani pobrać z dziekanatu stosowne karty parkingowe. Inne samochody będą odholowywane.

Legenda:

specjalność OW – specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
specjalność EPiW – specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
specjalność RESO – specjalność resocjalizacja i aktywizacja/profilaktyka społeczna
specjalność PP – specjalność psychopedagogika
specjalność PPiDW – specjalnośc pedagogika pracy i doradztwo zawodowe
specjalność OWTU – specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
specjalność TP – specjalność terapia pedagogiczna

Godziny obsługi studentów w dniach zjazdów na kierunku pedagogika:

sobota – 11:00 – 15:00

niedziela – 11:00 – 15:00

poza tymi godzinami w dziekanacie przyjmowani będą tylko starostowie grup

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

PEDAGOGIKA

8-9.10.2022 (INAUGURACJA)

15-16.10.2022

29-30.10.2022

19-20.11.2022

3-4.12.2022

17-18.12.2022

21-22.01.2023

4-5.02.2023

18-19.02.2023

4-5.03.2023

18-19.03.2023

1-2.04.2023

22-23.04.2023

6-7.05.2023

13-14.05.2023

3-4.06.2023

24-25.06.2023

Skip to content