KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

PEDAGOGIKA

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku pedagogika publikowane są na stronie www.kj.edu.pl w Extranecie w piątek w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdowy, ok. godz. 16.00.

Przed zjazdem prosimy o sprawdzenie, czy nie nastąpiły nieoczekiwane zmiany.

Przypominamy, że miejsca parkingowe (tzw. “koperty”) przed budynkiem uczelni przeznaczone są tylko i wyłącznie dla studentów niepełnosprawnych. Studenci są zobowiązani pobrać z dziekanatu stosowne karty parkingowe. Inne samochody będą odholowywane.

Legenda:

specjalność OW – specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
specjalność EPiW – specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
specjalność RESO – specjalność resocjalizacja i aktywizacja/profilaktyka społeczna
specjalność PP – specjalność psychopedagogika
specjalność PPiDW – specjalnośc pedagogika pracy i doradztwo zawodowe
specjalność OWTU – specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
specjalność TP – specjalność terapia pedagogiczna

Godziny obsługi studentów w dniach zjazdów na kierunku pedagogika:

sobota – 11:00 – 15:00

niedziela – 11:00 – 15:00

poza tymi godzinami w dziekanacie przyjmowani będą tylko starostowie grup

 

ZJAZDY 2021/2022 r.

PEDAGOGIKA

2-3.10.2021 r.

16-17.10.2021 r.

6-7.11.2021 r.

27-28.11.2021 r.

4-5.12.2021 r. (Pedagogika stacjonarnie)

11-12.12.2021 r.

15-16.01.2022 r.

29-30.01.2022 r.

12-13.02.2022 r.

26-27.02.2022 r.

12-13.03.2022 r.

26-27.03.2022 r.

9-10.04.2022 r.

23-24.04.2022 r. (Pedagogika stacjonarnie)

7-8.05.2022 r.

21-22.05.2022 r.

11-12.06.2022 r.

25-26.06.2022 r. (łączone)

Skip to content