ładowanie

0%


REKRUTACJA 2021/2022

Dlaczego Kolegium Jagiellońskie?

Absolwenci Kolegium Jagiellońskiego, są od wielu lat szczególnie pożądanymi pracownikami nie tylko w regionie kujawsko – pomorskim. Prowadzone przez nas studia, z uwagi na ich wybitnie praktyczny charakter, pozwalają naszym Absolwentom świetnie odnajdywać się w swoich miejscach pracy.

Taki stan rzeczy potwierdzają obiektywne badania prowadzone przez służby publiczne. I tak od wielu lat praktycznie wszyscy Absolwenci KJ znajdują zatrudnienie po ukończeniu studiów (badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu).

Natomiast zgodnie z badaniami Ekonomicznych Losów Absolwenta (Ministerstwo Edukacji i Nauki) Absolwenci zarówno studiów I jak i II stopnia, należą do ścisłej czołówki najlepiej zarabiających Absolwentów uczelni wyższych w regionie (we wszystkich kategoriach jesteśmy na pierwszym lub na drugim miejscu).

Potwierdza to, iż przyjęty przez nas model studiów, służy znakomicie kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej. Znalazło to również wyraz w uchwałach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która na przełomie 2020 i 2021 roku bardzo wysoko oceniła studia w Kolegium Jagiellońskim (tutaj uchwały PKA).

Dlatego zapraszamy na studia do Jagiellońskiego !

Rekrutacja trwa cały rok! Rekrutacja

 

REKRUTUJ SIĘ ON-LINE

Atrakcyjne rabaty w Kolegium Jagiellońskim

Rekrutacja

W tym roku mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwa atrakcyjne systemy rabatowe:

„Poleć uczelnię znajomym”

Zniżka „Poleć uczelnię znajomym” upoważnia studenta (polecającego) do zniżki w łącznej wysokości 500 zł od ostatniej raty/rat przypadających na dany rok akademicki lub od całej opłaty w przypadku płatności w I racie. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego i zapisów na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zniżka w opłacie obejmuje studentów polecających naukę w Kolegium Jagiellońskim – TSW kandydatom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2021/2022.

„Zniżka rodzinna”

Zniżka rodzinna przeznaczona jest dla rodzin, tj. dla małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwa. Członkowie rodziny są zobowiązani do udokumentowania ww. relacji poprzez okazanie stosownych aktów stanu cywilnego. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego za studia licencjackie lub magisterskie. Zniżka upoważnia drugiego i kolejnego z kandydatów na studia do obniżki czesnego w wysokości 15% za każdy rok nauki, bez względu na wybór sposobu płatności.

OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Wymagane dokumenty rekrutacja

 • świadectwo dojrzałości – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • kwestionariusz_osobowy
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
 • dowód osobisty do okazania

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW

KROK 3: odebranie informacji o wpisie na listę studentów

Rekrutacja

Atrakcyjne rabaty w Kolegium Jagiellońskim

W tym roku mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwa atrakcyjne systemy rabatowe:

„Poleć uczelnię znajomym”

Zniżka „Poleć uczelnię znajomym” upoważnia studenta (polecającego) do zniżki w łącznej wysokości 500 zł od ostatniej raty/rat przypadających na dany rok akademicki lub od całej opłaty w przypadku płatności w I racie. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego i zapisów na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zniżka w opłacie obejmuje studentów polecających naukę w Kolegium Jagiellońskim – TSW kandydatom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2020/2021.

„Zniżka rodzinna”

Zniżka rodzinna przeznaczona jest dla rodzin, tj. dla małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwa. Członkowie rodziny są zobowiązani do udokumentowania ww. relacji poprzez okazanie stosownych aktów stanu cywilnego. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego za studia licencjackie lub magisterskie. Zniżka upoważnia drugiego i kolejnego z kandydatów na studia do obniżki czesnego w wysokości 15% za każdy rok nauki, bez względu na wybór sposobu płatności.

OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Wymagane dokumenty

 • dyplom ukończenia studiów wyższych – studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
 • dowód osobisty

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW

KROK 3: odebranie informacji o wpisie na listę studentów

W tym roku mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwa atrakcyjne systemy rabatowe:

„Poleć uczelnię znajomym”

Zniżka „Poleć uczelnię znajomym” upoważnia studenta (polecającego) do zniżki w łącznej wysokości 500 zł od ostatniej raty/rat przypadających na dany rok akademicki lub od całej opłaty w przypadku płatności w I racie. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego i zapisów na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zniżka w opłacie obejmuje studentów polecających naukę w Kolegium Jagiellońskim – TSW kandydatom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2020/2021.

„Zniżka rodzinna”

Zniżka rodzinna przeznaczona jest dla rodzin, tj. dla małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwa. Członkowie rodziny są zobowiązani do udokumentowania ww. relacji poprzez okazanie stosownych aktów stanu cywilnego. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego za studia licencjackie lub magisterskie. Zniżka upoważnia drugiego i kolejnego z kandydatów na studia do obniżki czesnego w wysokości 15% za każdy rok nauki, bez względu na wybór sposobu płatności.

 

OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Wymagane dokumenty rekrutacja

 • świadectwo dojrzałości – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • kwestionariusz_osobowy
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
 • dowód osobisty – do okazania

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW

KROK 3: odebranie informacji o wpisie na listę studentów

Atrakcyjne rabaty w Kolegium Jagiellońskim

W tym roku mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwa atrakcyjne systemy rabatowe:

„Poleć uczelnię znajomym”

Zniżka „Poleć uczelnię znajomym” upoważnia studenta (polecającego) do zniżki w łącznej wysokości 500 zł od ostatniej raty/rat przypadających na dany rok akademicki lub od całej opłaty w przypadku płatności w I racie. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego i zapisów na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zniżka w opłacie obejmuje studentów polecających naukę w Kolegium Jagiellońskim – TSW kandydatom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2020/2021.

„Zniżka rodzinna”

Zniżka rodzinna przeznaczona jest dla rodzin, tj. dla małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwa. Członkowie rodziny są zobowiązani do udokumentowania ww. relacji poprzez okazanie stosownych aktów stanu cywilnego. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego za studia licencjackie lub magisterskie. Zniżka upoważnia drugiego i kolejnego z kandydatów na studia do obniżki czesnego w wysokości 15% za każdy rok nauki, bez względu na wybór sposobu płatności.

.

Szczegółowe informacje o studiach MBA

 

Wymagane dokumenty

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW

KROK 3: odebranie informacji o wpisie na listę studentów

Biurze Rekrutacji

Biuro rekrutacji

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
ul. Prosta 4 (wejście od ul. Jęczmiennej 23), Toruń
I piętro, pokój B8

poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

sobota 9:00 – 14:00

UWAGA! Z uwagi na trwającą epidemię prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Po umówieniu spotkania na konkretny termin zaprosimy Państwa na spotkanie w Biurze rekrutacji.

Jeżeli powyższe godziny otwarcia biura rekrutacji nie są dla Państwa dogodne, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania!

tel. 695 000 014

e-mail: rekrutacja@kj.edu.pl

 

Rekrutacja
Kolegium Jagiellońskie – Rekrutacja