KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

STUDIA DYPLOMOWE

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów studiów podyplomowych publikowane są na stronie www.kj.edu.pl w Extranecie w w piątek w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdowy ok. godz. 16.00.
Przed zjazdem prosimy o sprawdzenie, czy nie nastąpiły nieoczekiwane zmiany.
.

Administracja publiczna 11-12.06.2022 r.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA – Sobota 14.05.2022 r.

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

ADMINISTRACJA / STUDIA PODYPLOMOWE

1-2.10.2022

8-9.10.2022 (INAUGURACJA)

22-23.10.2022

5-6.11.2022

26-27.11.2022

10-11.12.2022

14-15.01.2023

28-29.01.2023

11-12.02.2023

25-26.02.2023

11-12.03.2023

25-26.03.2023

15-16.04.2023

6-7.05.2023

20-21.05.2023

17-18.06.2023

24-25.06.2023

Skip to content