KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

STUDIA DYPLOMOWE

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów studiów podyplomowych publikowane są na stronie www.kj.edu.pl w Extranecie w w piątek w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdowy ok. godz. 16.00.
Przed zjazdem prosimy o sprawdzenie, czy nie nastąpiły nieoczekiwane zmiany.
.

Administracja publiczna 22 – 23.01.2022 r.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA Sobota 22.01.2022 r.

 

ZJAZDY 2021/2022 r.

9-10.10.2021 r.

23-24.10.2021 r.

6-7.11.2021 r.

20-21.11.2021 r.

4-5.12.2021 r.

18-19.12.2021 r.

8-9.01.2022 r.

15-16.01.2022 r.

22-23.01.2022 r.

5-6.02.2022 r.

19-20.02.2022 r.

5-6.03.2022 r.

19-20.03.2022 r.

2-3.04.2022 r.

23-24.04.2022 r.

14-15.05.2022 r.

28-29.05.2022 r.

18-19.06.2022 r.

25-26.06.2022 r. (łączone)

Skip to content