STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA LICENCJACKI

STUDIA MBA

NAUKA J.CHIŃSKIEGO

BEZPŁATNE JEDNOLITE STUDIA PEDAGOGICZNE

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA MAGISTERSKIE

Studia Magisterskie ( II stopnia ) 2 – letnie

Studia II stopnia (magisterskie) są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego. Studia magisterskie dostępne są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia.

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek
Administracyjno-Ekonomiczny

  • NADZÓR I KONTROLA W ADMINISTRACJI
  • KADRY I PŁACE
  • MENADŻERSKO – PRAWNA
  • PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

STUDIA MAGISTERSKIE

5 z wielu korzyści studiowania w Kolegium Jagiellońskim

  • Zdobycie nowoczesnego i praktycznego wykształcenia, przydatnego na każdym etapie przyszłej kariery zawodowej.
  • Uzyskanie umiejętności dobrego funkcjonowania w zespołach ludzkich.
  • Pogłębienie swojej formacji osobowej i nabycie motywacji do pełnego rozwoju zawodowego.
  • Kilka lat spędzonych w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku.
  • Wzbogacenie się o doświadczenia zawodowe i życiowe koleżanek i kolegów.

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Dbaj o swój rozwój zawodowy!

Sprawdź ofertę studiów podyplomowych

Skip to content