STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA LICENCJACKI

STUDIA INŻYNIERSKIE

NAUKA J.CHIŃSKIEGO

JEDNOLITE STUDIA
MAGISTERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA MBA

STUDIA MAGISTERSKIE

Studia Magisterskie ( II stopnia ) 2 – letnie

Studia II stopnia (magisterskie) są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego. Studia magisterskie dostępne są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia.

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek
Administracyjno-Ekonomiczny

 • NADZÓR I KONTROLA W ADMINISTRACJI
 • KADRY I PŁACE
 • MENADŻERSKO – PRAWNA
 • PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Rekrutacja First Minute

STUDIA MAGISTERSKIE

Stosunki międzynarodowe – dyplomacja międzynarodowa

 • geopolityka
 • dyplomacja międzynarodowa

STUDIA MAGISTERSKIE

Politologia – Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

 • zarządzanie bezpieczeństwem wspólnot samorządowych
 • analiza wpływu mediów na życie publiczne i gospodarcze
 • analiza zagrożeń bezpieczeństwa państwowego i lokalnego

STUDIA MAGISTERSKIE

5 z wielu korzyści studiowania w Kolegium Jagiellońskim

 • Zdobycie nowoczesnego i praktycznego wykształcenia, przydatnego na każdym etapie przyszłej kariery zawodowej.
 • Uzyskanie umiejętności dobrego funkcjonowania w zespołach ludzkich.
 • Pogłębienie swojej formacji osobowej i nabycie motywacji do pełnego rozwoju zawodowego.
 • Kilka lat spędzonych w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku.
 • Wzbogacenie się o doświadczenia zawodowe i życiowe koleżanek i kolegów.

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Cennik

Kierunek administracyjno-ekonomiczny, studia II stopnia*

1 rok

Termin płatności:**

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

5 000 zł
4 300 zł
(1 rata)

.
5 000 zł
4 300 zł

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 200 zł
4 600 zł
(4 raty)

.
1 300 zł
1 150 zł

.

.

.

.

.
1 300 zł
1 150 zł

.

.

.

.

.
1 300 zł
1 150 zł

.

.

.
1 300 zł
1 150 zł

.

.

.

.

.

.

5 850
4 950 zł***
(9 rat)

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.

.

.

.

.

.

2 rok

Termin płatności:**

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

5 000 zł
4 300 zł
(1 rata)

.
5 000 zł
4 300 zł

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 200 zł
4 600 zł
(4 raty)

.
1 300 zł
1 150 zł

.

.

.

.

.
1 300 zł
1 150 zł

.

.

.

.

.
1 300 zł
1 150 zł

.

.

.
1 300 zł
1 150 zł

.

.

.

.

.

.

5 850
4 950 zł***
(9 rat)

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.
650 zł
550 zł

.

.

.

.

.

.

* dotyczystudiów z możliwością realizacji jednej specjalności
** płatne do 20. dnia miesiąca
*** system płatność obowiązujący automatycznie w przypadku opóźnienia z zapłatą całości czesnego bądź jakiejkolwiek z czterech rat

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Dbaj o swój rozwój zawodowy!

Sprawdź ofertę studiów podyplomowych

Skip to content