KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

STYPENDIA

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Stypendia

STYPENDIA

W roku akademickim 2021/2022 studenci Kolegium Jagiellońskiego-TSW mogą uzyskać stypendia:

 • stypendium socjalne
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendia przyznawane są przez Komisję Stypendialną na wniosek studenta.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać do Komisji Stypendialnej. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą – liczy się data stempla pocztowego.

DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ

Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej

Jęczmienna 23, I piętro, pokój B10

Terminy:

 • 2.10.2021 r. (sobota) 9:00 – 14:00
 • 7.10.2021 r. (czwartek) 9:00 – 17:00
 • 9.10.2021 r. (sobota) 9:00 – 14:00
 • 14.10.2021 r. (czwartek) 9:00 – 17:00
 • 16.10.2021 r. (sobota) 9:00 – 14:00
 • 21.10.2021 r. (czwartek) 9:00 – 17:00
 • 23.10.2021 r. (sobota) 9:00 – 14:00
 • 28.10.2021 r. (czwartek) 9:00 – 17:00

Kontakt:

tel. 601 171 172

stypendia@kj.edu.pl

.

Dokumenty:

REGULAMIN STYPENDIA 2021-2022

Wzory wniosków (aktualne na rok akademicki 2021/2022):

Skip to content