UCZELNIA

MISJA UCZELNI

KADRA UCZELNI

NAGRODY JAGIELLOŃSKIE

RADA POWIERNICZA

TRADYCJA JAGIELLOŃSKA

WŁADZE UCZELNI

PROFESURY HONOROWE

O NAS

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa

jest uczelnią niepubliczną istniejącą od 2003 roku. Uczelnia została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 281. W początkowym okresie działalności funkcjonowała pod nazwą Toruńska Szkoła Wyższa. Obecną nazwę przyjęła w 2013 roku.

O NAS

Kolegium Jagiellońskie –
Toruńska Szkoła Wyższa prowadzi:

trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunku administracja

dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku administracyjno – ekonomicznym

jednolite studia (pięcioletnie) na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Ponadto Studenci KJ – TSW mogą uzyskać specjalności w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego.

STUDIA

Praktyczna wiedza dla studentów

Wszystkie studia oferowane przez Kolegium Jagiellońskie – TSW mają charakter praktyczny, a więc są zorientowane na przygotowanie studentów do wymogów rynku pracy.

W ofercie edukacyjnej KJ-TSW posiada również szeroki wachlarz studiów podyplomowych, dzięki którym można stosunkowo szybko dostosować swoje wykształcenie do szybko zmieniającego się rynku pracy.

Szczególne znaczenie mają tu studia MBA, które otwierają naszym absolwentom możliwości podejmowania najpoważniejszych wyzwań na rynku pracy.

Czytaj więcej

Skip to content