WARUNKI PRZYJĘCIA

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia na studia licencjackie/magisterskie:

– złożenie kompletu dokumentów,
– złożenie zobowiązania finansowego o sposobie realizacji płatności,
– uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej,
– podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

– złożenie kompletu dokumentów,
– złożenie zobowiązania o sposobie realizacji płatności,
– podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW.

Skip to content