WŁADZE UCZELNI

MISJA UCZELNI

KADRA UCZELNI

NAGRODY JAGIELLOŃSKIE

UCZELNIA

TRADYCJA JAGIELLOŃSKA

RADA POWIERNICZA

PROFESURY HONOROWE

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Władze naszej uczelni

Rektor Kolegium Jagiellońskiego
Toruńskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Grzegorz Górski
rektor@kj.edu.pl

Prorektor ds. Jakości Kształcenia

dr Joanna Górska – Szymczak LLM
rektor@kj.edu.pl

Prorektor ds. Studenckich

dr Eugeniusz Suwiński

Prorektor ds. Naukowych i współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi

dr Andrzej Potoczek

Kanclerz

mec. Elżbieta Górska

Skip to content