Dnia 15 stycznia 2022 roku na terenie uczelni odbędzie się XI Forum Pedagogiczne pt. „Rola AA w aktywizacji społecznej” połączone z  otwartym mityngiem Anonimowych Alkoholików Intergrupy „Kopernik” z Torunia.

Uczestnikami spotkania będą członkowie wspólnoty AA z Torunia, kadra i studenci KJ-TSW oraz zaproszeni goście.

Celem forum będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie zasugerowane w tytule forum tj. jaka jest rola AA w aktywizacji społecznej? Uczestnicy forum poznają ponadto strukturę i zadania oraz formułę mityngów Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Po części podstawowej mityngu zaplanowana została dyskusja na temat miejsca Wspólnot AA w szeroko pojętej terapii i profilaktyce uzależnień z udziałem przedstawicieli zainteresowanych środowisk.

Udział w tak zorganizowanej formule mityngu AA będzie stanowił ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe. Deklaracje udziału w dyskursie prosimy składać poprzez skrzynkę pocztową  ptp.torun@kjt.edu.pl

Zapraszamy.

Skip to content