Public administration - zarządzanie w administracji publicznej

7 powodów, dla których warto studiować zarządzanie w administracji publicznej

Absolwent tego kierunku studiów:
 1. otrzyma dobre, nowoczesne wykształcenie,
 2. uzyska wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej karierze zawodowej,
 3. nauczy się dobrze funkcjonować w zespołach ludzkich,
 4. pogłębi swoją formację i znajdzie motywację do pełnego rozwoju zawodowego,
 5. spędzi okres studiów w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku,
 6. wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów,
 7. otrzyma wsparcie w przygotowaniu ścieżki swojej kariery zawodowej.
 
Studia praktyczne

Studia zarządzania w administracji publicznej w naszej Uczelni, otwierają szeroką gamę możliwości podjęcia ciekawej pracy. Umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi, pozwalają z powodzeniem znaleźć swoje miejsce w różnych instytucjach administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej).

Zarządzanie w administracji publicznej jest procesem skomplikowanym i wymaga wszechstronnej wiedzy i umiejętności. W szybko zmieniającym się świecie konieczne jest w zarządzaniu w instytucjach publicznych posługiwanie się nowoczesnymi instrumentami. Nasze studia uczą umiejętności szybkiego diagnozowania problemów, a w konsekwencji wprowadzania adekwatnych rozwiązań niezbędnych do efektywnego funkcjonowania tych instytucji.
 
Praca po ukończeniu studiów

Po zakończeniu studiów I stopnia absolwent naszej Uczelni będzie w stanie podjąć pracę w urzędach administracji publicznej wszystkich szczebli. Ponadto nasi absolwenci będą przygotowani do pracy w różnych jednostkach podlegających administracji samorządowej (zakłady budżetowe, organizacje kultury, spółki i przedsiębiorstwa komunalne).

Osoby, które są już zatrudnione w takich instytucjach uzyskają nowe umiejętności, dzięki którym możliwe będzie podjęcie nowych zadań.
 
Nasi wykładowcy

Wśród naszych wykładowców znajdują się osoby, które łączą znakomitą wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w swoich dziedzinach (poznaj naszych wykładowców).
 
Indywidualizacja kształcenia w systemie tutoringu

Nasza Uczelnia proponuje swoim studentom innowacyjny system studiowania. Daje on możliwości maksymalnego zindywidualizowania studiów i dostosowania ich do specyficznych potrzeb każdej osoby. System tutoringu pozwoli każdemu studentowi realizować zindywidualizowany tryb studiów, pod opieką wyznaczonych w tym celu tutorów.
 
Możliwość równoczesnego studiowania kilku kierunków – atrakcyjne warunki finansowe

Stwarzamy możliwość uzyskania dyplomów dwóch, a nawet trzech kierunków studiów przy zastosowaniu korzystnych warunków finansowych. Ukończenie kilku kierunków studiów i posiadanie kilku dyplomów stwarza naszym absolwentom niespotykane możliwości swobodnego poruszania się na rynku pracy, zdobycie uznania oraz uzyskiwanie awansu zawodowego w swoim dotychczasowym środowisku.
 
Stypendia dla ambitnych

Korzystny i elastyczny system stypendiów ułatwia studiowanie na kilku kierunkach i pozwala naszym studentom na uzyskiwanie wsparcia finansowego nawet przewyższającego wysokość płaconego czesnego.

Każdy student, który pragnie wykorzystać stwarzane mu przez nas możliwości, uzyskuje stypendium pozwalające istotnie zredukować opłaty za studia.
 
Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest ich kontynuacja w naszej Uczelni na  kierunkach/specjalnościach:
 • administracyjno – ekonomicznym
 • menadżersko – prawnym
 • international business management
 • menadżer projektów europejskich
 • menadżer procesów produkcyjnych
 • menadżer procesów inwestycyjnych
 • menadżer bezpieczeństwa i higieny pracy
 • menadżer międzynarodowych procesów logistycznych
 • menadżer mikroprzedsiębiorstwa
 • menadżer małej i średniej firmy
 • menadżer instytucji/firmy turystycznej
 • menadżer instytucji/firmy sportowej
 • menadżer Human Resources
 • menadżer e-commerce
 • menadżer projektowania systemów teleinformatycznych
 • menadżer aplikacji mobilnych

Ponadto, już w trakcie drugiego roku studiów II stopnia istnieje możliwość podjęcia studiów MBA i uzyskania dodatkowego dyplomu międzynarodowego, dzięki czemu zwiększają się dodatkowo szanse uzyskania atrakcyjnego zatrudnienia bądź awansu zawodowego.