Studia licencjackie

Administracja
Business management – zarządzanie biznesem NOWOŚĆ!
Public administration - zarządzanie w administracji publicznej NOWOŚĆ!
E-business management - zarządzanie e-biznesem NOWOŚĆ!
E-administration management - zarządzanie e-administracją NOWOŚĆ!
Zarządzanie w logistyce międzynarodowej NOWOŚĆ!
Zarządzanie sieciami teleinformacyjnymi NOWOŚĆ!
Design management – zarządzanie wizerunkiem i innowacjami NOWOŚĆ!

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa NOWOŚĆ!
zwalczanie terroryzmu
detektywistyka i ochrona
policja i służby specjalne
obrona terytorialna

Pedagogika
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
resocjalizacja i aktywizacja społeczna
opieka nad osobami w podeszłym wieku NOWOŚĆ!