Studia magisterskie

Administracyjno - ekonomiczne
Menadżersko - prawne
International business management
Menadżer projektów europejskich
Menadżer procesów produkcyjnych
Menadżer procesów inwestycyjnych
Menadżer bezpieczeństwa i higieny pracy
Menadżer międzynarodowych procesów logistycznych
Menadżer mikroprzedsiębiorstwa
Menadżer małej i średniej firmy
Menadżer instytucji/firmy turystycznej
Menadżer instytucji/firmy sportowej
Menadżer Human Resources
Menadżer e-commerce
Menadżer projektowania systemów teleinformatycznych
Menadżer aplikacji mobilnych

Bezpieczeństwo międzynarodowe – zwalczanie terroryzmu
Bezpieczeństwo międzynarodowe – ochrona biznesu
Ochrona danych osobowych
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Menadżer zarządzania kryzysowego

Pedagogika