Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia na studia licencjackie/magisterskie:

- złożenie kompletu dokumentów,
- złożenie zobowiązania finansowego o sposobie realizacji płatności,
- uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej, UWAGA! PRZY ZAPISACH DO 20 PAŹDZIERNIKA OBOWIĄZUJE ZWOLNIENIE Z OPŁATY WPISOWEJ!
- podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

- złożenie kompletu dokumentów,
- złożenie zobowiązania o sposobie realizacji płatności,
- podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW.