Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty - studia I stopnia

- świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis lub duplikat,
- kwestionariusz osobowy,
- 2 zdjęcia (o wymiarach 35x45 mm, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem),
- kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty - studia II stopnia

- świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis lub duplikat,
- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
- kwestionariusz osobowy,
- 2 zdjęcia (o wymiarach 35x45 mm, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem),
- kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty – Studia Podyplomowe

- dyplom ukończenia studiów wyższych,
- kwestionariusz osobowy,
- 1 zdjęcie (o wymiarach 35x45 mm, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem),
- kserokopia dowodu osobistego.