ładowanie

0%


REKRUTACJA 2019/2020

Dlaczego Kolegium Jagiellońskie?

6 z wieeeelu powodów, dla których warto studiować
w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej

Absolwent/Absolwentka Kolegium Jagiellońskiego:

 • otrzyma solidne i nowoczesne wykształcenie,
 • zdobędzie wiedzę praktyczną, przydatną w karierze zawodowej,
 • znajdzie inspirację do rozwoju osobistego i zawodowego,
 • spędzi okres studiów w przyjaznym i otwartym środowisku,
 • wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów oraz wykładowców Kolegium Jagiellońskiego,
 • otrzyma pełne wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

Rekrutacja trwa! Rekrutacja

REKRUTUJ SIĘ ONLINE

Atrakcyjne rabaty w KJ

OBSZAR ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNY

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • ZARZĄDZANIE MAŁĄ I ŚREDNIĄ FIRMĄ
 • ADMINISTRACJA PROCESÓW PRODUKCYJNO – REMONTOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU LOTNICZEGO NOWOŚĆ!
 • ADMINISTRACJA SIECIAMI TELEINFORMATYCZNYMI NOWOŚĆ!
 • ADMINISTRACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH NOWOŚĆ!
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NOWOŚĆ!

 STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

 • INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 • PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT

OBSZAR BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NOWOŚĆ!

Cennik*

Termin płatności** X XI XII I II III IV V VI VII VIII

IX

I rok

4 560 zł

2 280 zł

380 zł

190 zł

380 zł

190 zł

380 zł

190 zł

380 zł

190 zł

380 zł

190 zł

380 zł

190 zł

380 zł

190 zł

380 zł 190 zł 380 zł

190 zł

380 zł

190 zł

380 zł

190 zł

380 zł

190 zł

II rok

3 800 zł

380 zł 380 zł 380 zł 380 zł 380 zł 380 zł 380 zł 380 zł 380 zł 380 zł

III rok

4 040 zł

505 zł 505 zł 505 zł 505 zł 505 zł 505 zł 505 zł 505 zł

* dotyczy studiów w języku polskim z możliwością realizacji jednej specjalności

** płatne do 20. dnia miesiąca

OBSZAR PEDAGOGIKI

 • RESOCJALIZACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
 • ANIMACJA KULTURY NOWOŚĆ!

Cennik*

Termin płatności**

X XI XII I II III IV V VI VII VIII

IX

I rok

4 560 zł

2 640 zł

380 zł

220 zł

380 zł

220 zł

380 zł

220 zł

380 zł

220 zł

380 zł

220 zł

380 zł

220 zł

380 zł

220 zł

380 zł 220 zł 380 zł

220 zł

380 zł

220 zł

380 zł

220 zł

380 zł

220 zł

II rok

3 960 zł

330 zł

330 zł 330 zł 330 zł 330 zł 330 zł 330 zł 330 zł 330 zł 330 zł 330 zł

330 zł

III rok

4 000 zł

500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

* dotyczy studiów z możliwością realizacji jednej specjalności

**płatne do 20. dnia miesiąca

Wymagane dokumenty rekrutacja

 • świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis lub duplikat,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 1 zdjęcia (o wymiarach 34 x 45, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego),
 • dowód osobisty.

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów,

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW,

KROK 3: odebranie decyzji o przyjęciu na studia.

Rekrutacja

Atrakcyjne rabaty w KJ

OBSZAR ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNY

 • NADZÓR I KONTROLA W ADMINISTRACJI HIT!
 • KADRY I PŁACE
 • MENADŻERSKO – PRAWNA
 • MENADŻER MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMY
 • MIĘDZYNARODWE RYNKI KAPITAŁOWE I ORGANIZACJE GOSPODARCZE
 • PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE NOWOŚĆ!
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NOWOŚĆ!

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

 • INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 • PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT

 Cennik*

I ROK

Termin płatności: X XI XII I II III IV V VI VII VIII

IX

4 200 zł

(1 rata)

4 200 zł

4 400 zł

(4 raty)

1 100 zł 1 100 zł 1 100 zł

1 100 zł

4 455 zł**

(9 rat)

495 zł 495 zł 495 zł 495 zł 495 zł 495 zł 495 zł 495 zł 495 zł

II ROK

Termin płatności: X XI XII I II III IV V VI VII VIII

IX

4 200 zł

(1 rata)

4 200 zł

4 400 zł

(4 raty)

1 100 zł 1 100 zł 1 100 zł

1 100 zł

4 400 zł**

(8 rat)

550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł

* dot. studiów w języku polskim z możliwością realizacji jednej specjalności

** system płatności obowiązujący automatycznie w przypadku opóźnienia z zapłatą całości czesnego bądź jakiejkolwiek z czterech rat

 

OBSZAR PEDAGOGIKI

 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – STUDIA NAUCZYCIELSKIE
 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO – STUDIA NAUCZYCIELSKIE
 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI EDUKACJI ALTERNATYWNEJ – STUDIA NAUCZYCIELSKIE
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA
 • RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
 • RESOCJALIZACJA Z PEDAGOGIKĄ SZKOLNĄ NOWOŚĆ!
 • PEDAGOGIKA PRACY I DORADZTWO ZAWODOWE
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
 • PSYCHOPEDAGOGIKA HIT!

 Cennik*

Termin płatności: X XI XII I II III IV V VI VII VIII

IX

I rok

3 000 zł

250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł

250 zł

II rok

4 400 zł

550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł

550 zł

* dot. studiów z możliwością realizacji jednej specjalności

**system płatności obowiązujący automatycznie w przypadku opóźnienia z zapłatą całości czesnego bądź jakiejkolwiek z czterech rat

KIERUNEK PEDAGOGIKA studia podyplomowe

OBSZAR PEDAGOGIKI*

Cennik*

Termin płatności:

X XI XII I II III IV V VI VII VIII

IX

I rok

4 200 zł

350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł

350 zł

II rok

4 400 zł

550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł

550 zł

 * dot. studiów trwających dwa semestry z aktualnej oferty Uczelni w roku akademickim 2019/202 lub 2020/2021

**dot. studiów z możliwością realizacji jednej specjalności

 

OBSZAR BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Studia II stopnia (magisterskie) i studia podyplomowe

we współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE

Wymagane dokumenty

 • odpis dyplomu ukończenia wyższych – studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 1 zdjęcia (o wymiarach 34 x 45, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego),
 • dowód osobisty.

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów,

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW,

KROK 3: odebranie decyzji o przyjęciu na studia.

W tym roku mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwa atrakcyjne systemy rabatowe:

Pierwszym z nich jest pakiet „Poleć uczelnię znajomym”

Zniżka „Poleć uczelnię znajomym” upoważnia studenta (polecającego) do zniżki w łącznej wysokości 300 zł od ostatniej raty/rat przypadających na dany rok akademicki lub od całej opłaty w przypadku płatności w I racie. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego i zapisów na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zniżka w opłacie obejmuje studentów polecających naukę w Kolegium Jagiellońskim – TSW kandydatom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2018/2019.

Drugim pakietem promocyjnym jest „Zniżka rodzinna”

Zniżka rodzinna przeznaczona jest dla rodzin, tj. dla małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwa. Członkowie rodziny są zobowiązani do udokumentowania ww. relacji poprzez okazanie stosownych aktów stanu cywilnego. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego za studia licencjackie lub magisterskie. Zniżka upoważnia drugiego i kolejnego z kandydatów na studia do obniżki czesnego w wysokości 15% za każdy rok nauki, bez względu na wybór sposobu płatności.

Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

Cennik

Termin płatności:*

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

I rok

2 640 zł

220 zł

220 zł

220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł

220 zł

II rok

2 640 zł

220 zł

220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł

220 zł

III rok

2 640 zł

220 zł

220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł

IV rok

3 640 zł

320 zł

320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 220 zł

220 zł

V rok

3 640 zł

455 zł 455 zł 455 zł 455 zł 455 zł 455 zł 455 zł 455 zł

* płatne do 20. dnia miesiąca

Studia na 2 kierunkach jednocześnie:

PEDAGOGIKA (STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE, 3-LETNIE)

+

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

(STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, 5-LETNIE)

DOPŁAĆ 100 ZŁ** I UZYSKAJ DYPLOM JUŻ PO 3 LATACH STUDIÓW

 Cennik***

Termin płatności:*

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

I rok

3 640 zł

320 zł

320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 220 zł

220 zł

II rok

3 640 zł

320 zł

320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 220 zł

220 zł

III rok

3 640 zł

320 zł

320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 220 zł

220 zł

IV rok

3 640 zł

320 zł

320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 320 zł 220 zł

220 zł

V rok

3 640 zł

455 zł 455 zł 455 zł 455 zł 455 zł 455 zł 455 zł 455 zł

* 100 zł x 10 miesięcy na I, II i III roku studiów I stopnia

** płatne do 20. dnia miesiąca

** dotyczy studiów na kierunku pedagogika z możliwością realizacji jednej specjalności

Wymagane dokumenty rekrutacja

 • świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis lub duplikat,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 1 zdjęcia (o wymiarach 34 x 45, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego),
 • dowód osobisty.

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów,

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW,

KROK 3: odebranie decyzji o przyjęciu na studia.

Atrakcyjne rabaty w KJ

PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE

 

Ceny studiów

DORADZTWO I POŚREDNICTWO ZAWODOWE (3 SEMESTRY)

2 400 zł

DORADZTWO Z ELEMENTAMI COACHINGU

2 800 zł

LOGOPEDIA SZKOLNA NOWOŚĆ! (3 SEMESTRY)

3 300 zł

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI                         (3 SEMESTRY)

2 800 zł

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

2 600 zł

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA

I WCZESNOSZKOLNA HIT! (3 SEMESTRY)

3 000 zł

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (3 SEMESTRY)

3 000 zł

RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

1 900 zł

SOCJOTERAPIA

2 200 zł

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

2 400 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII HIT!

2 800 zł

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (3 SEMESTRY)

NOWOŚĆ!

2 700 zł

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(3 SEMESTRY)

2 700 zł

WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ ZESPOŁEM ASPERGERA (3 SEMESTRY)

2 900 zł

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I PROGRAMOWANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (3 SEMESTRY)

2 600 zł

 

* jeżeli nie zaznaczono inaczej, studia trwają 2 semestr

ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNE STUDIA PODYPLOMOWE

 

Ceny studiów

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 800 zł

ROLNICZE STUDIA KWALIFIKACYJNE

2 800 zł

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

1 500 zł

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

1 500 zł

 

 * jeżeli nie zaznaczono inaczej, studia trwają 2 semestry

Wymagane dokumenty

 • dyplom ukończenia studiów wyższych – I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego),
 • dowód osobisty.

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów,

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW,

KROK 3: odebranie decyzji o przyjęciu na studia.

Biurze Rekrutacji

Biuro rekrutacyjne

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
ul. Prosta 4 (wejście od ul. Jęczmiennej 23), Toruń
I piętro, pokój B8

 • poniedziałek – środa 9:00 – 17:00
 • czwartek – piątek 8:00 – 16:00

Jeżeli powyższe godziny otwarcia biura rekrutacji nie są dla Państwa dogodne, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania!

tel. 695 000 014

e-mail: rekrutacja@kj.edu.pl

 

Rekrutacja
Kolegium Jagiellońskie – Rekrutacja