Kolegium Jagiellońskie

REKRUTACJA 2017/2018

Dlaczego Kolegium Jagiellońskie?

Zainteresowanym podjęciem studiów w Kolegium Jagiellońskim oferujemy:

 • atrakcyjną wysokość czesnego,
 • dogodne warunki płatności czesnego,
 • stałą wysokości czesnego na cały okres studiów,
 • bezpłatny drugi kierunek studiów,
 • brak opłat rekrutacyjnych,
 • atrakcyjne rabaty na studia podyplomowe,
 • specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy.

 

REKRUTUJ SIĘ ONLINE

Wybierz studia z naszej oferty:

ADMINISTRACJA

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Public Administration
 • ZARZĄDZANIE E – ADMINISTRACJĄ – E-administration Management
 • ZARZĄDZANIE BIZNESEM – Business Management
 • ZARZĄDZANIE MAŁĄ I ŚREDNIĄ FIRMĄ – NOWOŚĆ!
 • ZARZĄDZANIE BIZNESEM ELEKTRONICZNYM – E-business Management
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – NOWOŚĆ!
 • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI – NOWOŚĆ!
 • PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE – NOWOŚĆ!

 

OBSZAR BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 • ZARZĄDZANIE SIECIAMI TELEINFORMATYCZNYMI – NOWOŚĆ!
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – NOWOŚĆ!
 • BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE – NOWOŚĆ!

 

OBSZAR PEDAGOGIKI

 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • OPIEKA NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU
 • RESOCJALIZACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

Wybierz studia z naszej oferty:

OBSZAR ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNY

 • KADRY I PŁACE – NOWOŚĆ!
 • RACHUNKOWOŚĆ – NOWOŚĆ!
 • NADZÓR I KONTROLA W ADMINISTRACJI – NOWOŚĆ!
 • MENADŻERSKO – PRAWNA
 • MENADŻER PROCESÓW INWESTYCYJNYCH
 • MENADŻER MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMY
 • MENADŻER APLIKACJI MOBILNYCH
 • MIĘDZYNARODOWE RYNKI KAPITAŁOWE I ORGANIZACJE GOSPODARCZE
 • PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE – NOWOŚĆ!

WPISOWE 0 ZŁ

OBSZAR PEDAGOGIKI

 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO – NOWOŚĆ!
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA
 • RESOCJALIZACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
 • RESOCJALIZACJA Z PEDAGOGIKĄ SZKOLNĄ – NOWOŚĆ!
 • OPIEKA NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU
 • PEDAGOGIKA PRACY I DORADZTWO ZAWODOWE – NOWOŚĆ!

 

OBSZAR BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (we współpracy z WSB w Poznaniu)

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE

W ramach oferty obowiązują następujące stawki czesnego: 

Studia I stopnia (licencjackie) w języku polskim

I rok: 12 rat x 125 zł = 1500 zł

II rok: 10 rat x 370zł = 3700 zł

III rok: 9 rat x 450 zł = 4050 zł

Razem: 9250 zł

 

Studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim

I rok

do wyboru:

1 rata x 3800 zł = 3800 zł

4 raty x 1000 zł = 4000 zł

12 rat x 375 zł = 4500 zł

Razem: od 7600 zł do 9000 zł w zależności od wybranego systemu płatności

 

II rok

do wyboru:

1 rata x 3800 zł = 3800 zł

4 raty x 1000 zł = 4000 zł

9 rat x 500 zł = 4500 zł

Razem: od 7600 zł do 9000 zł w zależności od wybranego systemu płatności

 

PROMOCJA – KIERUNEK PEDAGOGIKA, STUDIA II STOPNIA

Przypis

należności*

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

3 580

(1 rata)

3 580 zł

3 520

(4 raty)

880 zł

880 zł

880 zł

880zł

3 480 zł**

(12 rat)

290 zł 290 zł 290zł 290 zł 290zł 290zł 290zł 290zł 290zł 290zł 290zł

290zł

* płatne do 20. dnia miesiąca

** system płatności obowiązujący automatycznie w przypadku opóźnienia z zapłatą całości czesnego bądź jakiejkolwiek z czterech rat

Wymagane dokumenty

 Wymagane dokumenty – studia I stopnia

 • świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis lub duplikat,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia (o wymiarach 34 x 45, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego),
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty – studia II stopnia

 • świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis lub duplikat,
 • odpis dyplomu ukończenia wyższych – studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia (o wymiarach 34 x 45, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego),
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty – studia Podyplomowe

 • dyplom ukończenia studiów wyższych – I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego),
 • kserokopia dowodu osobistego.

Warunki przyjęcia

Punkt rekrutacyjny

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
ul. Prosta 4 (wejście od ul. Jęczmiennej 23), Toruń
I piętro, pokój B8
poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

soboty we wrześniu: 9:00 – 16:00

Jeżeli powyższe godziny otwarcia biura rekrutacji nie są dla Państwa dogodne, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania!

tel. 695 000 014

e-mail: rekrutacja@kj.edu.pl