ładowanie

0%


REKRUTACJA 2019/2020

Dlaczego Kolegium Jagiellońskie?

6 z wieeeelu powodów, dla których warto studiować
w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej

Absolwent/Absolwentka Kolegium Jagiellońskiego:

 • otrzyma solidne i nowoczesne wykształcenie,
 • zdobędzie wiedzę praktyczną, przydatną w karierze zawodowej,
 • znajdzie inspirację do rozwoju osobistego i zawodowego,
 • spędzi okres studiów w przyjaznym i otwartym środowisku,
 • wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów oraz wykładowców Kolegium Jagiellońskiego,
 • otrzyma pełne wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

Rekrutacja trwa! Rekrutacja

REKRUTUJ SIĘ ONLINE

Atrakcyjne rabaty w KJ

Wybierz studia z naszej oferty:

OBSZAR ADMINISTRACYJNY

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Public Administration
 • ZARZĄDZANIE MAŁĄ I ŚREDNIĄ FIRMĄ
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NOWOŚĆ!
 • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NOWOŚĆ!
 • PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE NOWOŚĆ!
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NOWOŚĆ!

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM rekrutacja

 • INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 • PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT

OBSZAR BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NOWOŚĆ!
 • BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE NOWOŚĆ!

Oferta cenowa:

Studia I stopnia (licencjackie) w języku polskim

 • I rok: 12 x 380 zł = 4560 zł 12 x 190 zł = 2280 zł!
 • II rok: 10 rat x 380 zł = 3800 zł
 • III rok: 8 rat x 505 zł = 4040 zł

Razem: 10 120 zł

OBSZAR PEDAGOGIKI

 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI EDUKACJI ALTERNATYWNEJ NOWOŚĆ!
 • RESOCJALIZACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

Oferta cenowa:

Studia I stopnia (licencjackie) w języku polskim

 • I rok: 12 x 380 zł = 4560 zł 12 x 180 zł = 2160 zł!
 • II rok: 10 rat x 380 zł = 3800 zł
 • III rok: 8 rat x 505 zł = 4040 zł

Razem: 10 000 zł

Wymagane dokumenty rekrutacja

 • świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis lub duplikat,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia (o wymiarach 34 x 45, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego),
 • dowód osobisty.

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów,

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW,

KROK 3: odebranie decyzji o przyjęciu na studia.

Rekrutacja

Atrakcyjne rabaty w KJ

Wybierz studia z naszej oferty:

OBSZAR ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNY

 • KADRY I PŁACE NOWOŚĆ!
 • NADZÓR I KONTROLA W ADMINISTRACJI NOWOŚĆ!
 • MENADŻERSKO – PRAWNA
 • MENADŻER MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMY
 • MIĘDZYNARODOWE RYNKI KAPITAŁOWE I ORGANIZACJE GOSPODARCZE
 • PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE NOWOŚĆ!
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NOWOŚĆ!

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

 • INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 • PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT

OBSZAR PEDAGOGIKI

 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NOWOŚĆ!
 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI EDUKACJI ALTERNATYWNEJ NOWOŚĆ!
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA
 • RESOCJALIZACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
 • RESOCJALIZACJA Z PEDAGOGIKĄ SZKOLNĄ NOWOŚĆ!
 • PEDAGOGIKA PRACY I DORADZTWO ZAWODOWE NOWOŚĆ!
 • PSYCHOPEDAGOGIKA NOWOŚĆ!

OBSZAR BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Studia II stopnia (magisterskie) i studia podyplomowe
we współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE

Oferta cenowa:

Studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim

I rok

do wyboru:

 • 1 rata x 4200 zł = 4200 zł
 • 4 raty x 1100 zł = 4400 zł
 • 9 rat x 495 zł = 4455 zł

II rok

do wyboru:

 • 1 rata x 4200 zł = 4200 zł
 • 4 raty x 1100 zł = 4400 zł
 • 8 rat x 550 zł = 4400 zł

OFERTA SPECJALNA* NA STUDIACH II STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: DOPŁAĆ 300 ZŁ I ZREALIZUJ DODATKOWO STUDIA PODYPLOMOWE – uzyskaj więcej szczegółów w Biurze rekrutacji

* oferta obowiązuje do dnia 30 września 2018 r.

Wymagane dokumenty

 • odpis dyplomu ukończenia wyższych – studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia (o wymiarach 34 x 45, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego),
 • dowód osobisty.

Warunki przyjęcia

KROK 1: złożenie kompletu dokumentów,

KROK 2: podpisanie umowy o naukę z KJ-TSW,

KROK 3: odebranie decyzji o przyjęciu na studia.

Atrakcyjne rabaty w KJ

Biurze Rekrutacji

Biuro rekrutacyjne

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
ul. Prosta 4 (wejście od ul. Jęczmiennej 23), Toruń
I piętro, pokój B8

 • poniedziałek – środa 9:00 – 17:00
 • czwartek – piątek 8:00 – 16:00

Jeżeli powyższe godziny otwarcia biura rekrutacji nie są dla Państwa dogodne, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania!

tel. 695 000 014

e-mail: rekrutacja@kj.edu.pl

 

Rekrutacja
Kolegium Jagiellońskie – Rekrutacja